viernes, 25 de diciembre de 2009

TIC Valoració de les TIC

Un nou llenguatge, les TIC

Quan vam començar amb les presentacions del Mòdul 1 i ens explicaren TIC no entenia res. No sabia si m’ensortiria o no…
Quan parlàvem sobre les Competències Digitals, les TIC em sentia absolutament estrangera, no entenia res de res. Per mi era un nou llenguatge. He apres molts i nous conceptes i m’han ensenyat a treballar molts programes, tots útils i pràctics per treballar dia a dia en aquesta societat actual, cada cop més digital i tecnològica.

La veritat es que quan miro el meu bloc m’apareix un somriure enorme en el meu rostre, un somriure de satisfacció. Estic molt orgullosa de tota la feina que he arribat a fer.

El meu bloc, amb moltes entrades, moltes d’elles d’exercicis de pràctica a classe, actualitats educatives, la publicació de documents, vídeos i power points, tot això acompanyat de moltes reflexions. En resum, sincerament m’ha costat molt arribar a aconseguir i fer tot això jo soleta, moltes baralles amb mi mateixa, amb l’internet i amb els diferents programes que utilitzàvem. Tot això, juntament amb el sentiment d’angoixa i desesperació ha anat desapareixent amb el pas d’anar treballant-hi cada dia. En un trimestre he guanyat molt i molt en les TIC, he après una gran quantitat de conceptes i programes impensables de conèixer i dominar en algun dia i això és el que em fa sentir-me satisfeta, competent amb mi mateixa parlant digitalment.

A l’aula em treballat varies activitats i conceptes bàsics:

Primer de tot ens vam crear un bloc, amb les seves etiquetes, perfil, llista de blocs, fer enllaços d’interès a altres pàgines, etc. Hem treballat amb programes com el GIMP (per treballar amb imatges) l’AUDACITY (per treballar amb cançons, son) i el MOVIE MAKER (programa per crear videos) També he après a publicar-los, copiant el codi embed i penjant-los al meu bloc. També està el GOOGLE DOCS i el WIKI (tots aquests programes van ser treballats en grup, programes els quals faciliten una comunicació més ràpida i directa amb el grup, deixant de banda l’ús massiu dels mails per aquestes tasques per a grups). Per organització i ordre de conceptes vam treballar el CMAPTOOLS.
Altres activitats més participatives treballades a l’aula com la VIQUIPÈDIA (on vam participar fent una aportació amb enllaços i publicada en el nostre bloc( també amb el WIKISPACE; MISTERIUS.
També vam crear una BLOCOSFERA, gran experiència i molt novadora per a mi, vaig participar interactuant amb les meves companyes a partir de les publicacions d’entrades i comentaris corresponents, creant una comunicació i interacció entre blocs.
I per acabar, he après molts programes per penjar presentacions en power point, vídeos o documents com el; SLIDESHARE, SLIDEBOOM i el SCRIBD o per penjar cançons GOEAR.Com a marcador social on puc desar totes les meves webs d’interès; el DELICIOUS.

Deu ni do la feina feta en un període de temps força escàs, com un trimestre. Estic molt satisfeta i orgullosa de poder haver adquirit tots aquests nous coneixements tant desconeguts abans per mi. Diuen que el saber no ocupa lloc i és ben cert, ja que, després de conèixer totes les coses que podem arribar a fer, quan realitzes tasques amb suport digital, cada cop aquestes aconsegueixen un millor resultat, i això, ens aporta satisfacció, poder sentir aquest sentiment d’autosuperació. Així és com jo em sento quan miro el meu bloc, una cosa inimaginable per mi, he sigut capaç de realitzar-la.

Així doncs, ara tinc que escollir dues intervencions que me’n senti orgullosa i no són dues, sinó gairebé totes, així que, la tria serà força difícil. Per començar recordo una molt bona experiència amb el Google Docs; un programa lliure (google) que serveix per a facilitar la tasca comunicativa en grups, d’una manera més ràpida i còmode, no pas com els mails. Amb el nostre correu gmail vam accedir com usuaris, comunicant-se a partir d’un document on la comunicació era instantània, on també te altres eines com fer presentacions amb diapositives; crear formularis amb diferents models de preguntes i respotes que un cop es omplert automàticament aquest format te’l canvia a un format de full de càlcul amb les tasques pertinents a cadascú. També té l’opció d’un xat privat però només amb els usuaris que en aquell moments estan connectats. Va ser una pràctica divertida i dinàmica. A part de que aquest programa era nou per a mi. Semblava difícil però un cop estàvem fent-la no ens va semblar tant complex.

Per altra banda, la segona intervenció fou la del GIMP. Aquesta per a mi al principi em semblava fàcil, ja que encara recordo alguna cosa del Fotoshop, un altre programa que serveix per retocar imatges com el Gimp, l’única diferència més rellevant és que el Gimp és lliure i el Fotoshop és privat. Aquesta pràctica la vaig fer sola a casa, vaig descarregar-me el Gimp i vaig decidir posar-me mans a l’obra. Vaig voler obrir primer una imatge i tenia força problemes i vaig pensar per què seria massa grossa i vaig triar una altra més petita. Vaig iniciar la pràctica, amb els apunts presos a l’aula vaig anar fent pas per pas i a poc a poc. Fins que no em vaig ensortir no vaig parar. Per mi va ser un gran pas, sentar-me davant d’un nou programa i jo soleta a poc a poc anar descobrint-lo i treballant fins arribar a aconseguir l’objectiu concret.


Per acabar, m’agradaria tornar a dir que em sento satisfeta i molt orgullosa de la feina feta fins ara en el meu bloc, després de moltes baralles i de preguntar molts cops les coses, crec que el fruit que ha donat ha sigut molt profitós i gratificant. Fa 3 mesos que per mi la paraula TIC era novadora i ara és una de les mes paraules que formen part dins de la meva família lingüística. I espero poder seguir practicant, explorant i ampliant els meus coneixements dins aquest món digital i tecnològic el qual formen tots part.

TIC – Competències Digitals

Competència Digital


Anomenem Competència Digital al coneixement i ús de les noves Tecnologies de la Informació i Comunicació (TIC). Anomenem al procés d’adquisicó de les TIC alfabetització digital.

Fent referència de les TIC a nivell universitari aconseguim:


 1. Gestionar millor la informació

 1. Comunicar-nos amb docents i estudiants, per aprendre i transformar aquestes interaccions ens coneixements.


Parlant de la formació d’un docent, tindríem que afegir-hi les Competències Digitals especifiques de caire didàctic; objectiu d’aquestes que possibilitin al docent a utilitzar aquesta nova tecnologia per ensenyar i ajudar a aprendre d’una millor manera i més còmode a l’estudiant.

Cal citar, una sèrie de documents que fan referències a aquestes Competències Digitals.


 1. UNESCO’s, ICT Competency Standards for teachers.

 1. ISTE

2.1 Normes Nacionals sobre Tecnologia Educativa per a Docents.

2.2 Normes Nacionals sobre Tecnologia Educativa per a Estudiants.

1. UNESCO


Ens parlen de 3 nivells que haurien d'adquirir els docents.

Nocions bàsiques de tecnologia:

Cal conèixer el funcionament bàsic del "maquinari" i del "programari". A part de les aplicacions d'activitat, del navegador, del programa de presentacions i aplicació de gestió i també del de comunicació. Sapiguer utilitzar bé aquestes tant a nivell tecnològic com pedagògic i fer un ús d'elles durant les classes.

Aprofundiment de coneixements:

Sapiguer ressoldre problemes o situacions mitjançant l'utilització d'una sèrie d'aplicacions i instruments específics. Utilitzar unes xarxes socials de recursos per ajudar als estudiants, crear i supervisar els plans de projectes dels estudiants, a part de la pròpia participació dels docents en la creació d'aquestes, sempre per facilitar l'accés d'informació als estudiants.

Creació de coneixements

Concebre i conèixer les comunitats del coneixement basades en les TIC saber utilitzar-les per fomentar el propi coneixement d'aquestes en els estudiants. Desenvolupar un paper de lideratge en la formació, elaboració i aplicació en el món educatiu, enriquits per les TIC. Tenir la capacitat i habilitat adequada per experimentar, aprendre i utilitzar les TIC per crear comunitats de coneixement.

2. ISTE

2.1 Docents.

Inspirar i facilitar l'aprenentatge i la creativitat dels estudiants. Planificar i dissenyar experiències d'aprenentatge i avaluació incorporant eines contemporànies. Mostrar nous coneixements, habiliats i estratègies de treball, centrant-nos en una societat digital i s'ha de promoure aquesta i la seva responsabilitat de la ciutadania.

2.2 Estudiants

Per desenvolupar la creativitat i innovació a part de la comunicació i col.laboració. Afavorir una investigació i fluïdesa en l'ús de la informació. Fomentar i treballar un pensament crític, per sapiguer ressoldre bé els problemes i pendre bones decisions. I per acabar, sapiguer el funcionament de la tecnologia i conceptes.

Coneixements obtinguts a l’aula:

 • Creació i ús d’un bloc.
 • Realitzar enllaços, entrades, un perfil, etiquites, llista de blocs, etc.
 • Conceptes bàsics; Codi Embed, URL, Canal RSS, etc.
 • Treballs col.lectius; Blocosfera, aportacions a la Viquipèdia, Wikis i col.laborar en wikispaces; Misterius.
 • Publicació en el bloc de la llicència d’ús; Creative Commons.
 • Coneixements d’ús per realitzar i editar videos; Movie Maker.
 • Coneixements d’ús per manipular imatges; Gimp.
 • Coneixement d’ús de l’Audacity (So)
 • Eina per emmagatzemar pàgines webs d’interès: Delicious.
 • Eina gratuita per publicar I compartir diferents presentacions I documents: Power Point (diapositives), Movie Maker (video) I el Word (altres programes de realització de documents); Slideshare, Sildeboom, Scrib. I per a sons I cançons; el Goear
 • Un bon ús del Power Point.
 • Conèixer dos portals educatius; Edu365 i Educalia.
 • Coneixement d’ús del Google Docs, del CMapTools i del JClic
 • Publicar videos en el Youtube.
 • Realització d’índexs automàtics (Word)

REFLEXIÓ DE LES COMPETÈNCIES DIGITALS


Després de fer aquesta llarga llista, estic satisfeta de tots els coneixements que he adquirit al llarg d’aquest trimestre. Ara penso, que les meves competències amb aquest nou món digital i tecnològic, l’ordinador, han millorat moltísim. He adquirit molts coneixements i tots ells nous per a mi, fent més ampli el meu ventall. Ara que ja tenim la base, el primer nivell de nocions bàsiques de tecnologia, segons la UNESCO, ara cal conservador-ho, treballar-hi, ampliar, aprofundir i reflexionar en aquestes competències digitals específiques per arribar a ser un bon professional dins del món educatiu. Treballant amb aquestes competències afavorim l’aprenentatge del infant. Però en el nostre cas, com a estudiants universitaris que som ens centrarem en els documents de referència; ISTE (Normes Nacional sobre Tecnologia Educativa per a Estudiants).

Estic orgullosa i satisfeta del meu bloc i sorpresa amb mi mateixa, perquè creia que jo mai seria capaç de fer moltes de les activitats fetes a l’aula, i me adonat que si, que he sigut capaç. Això per a mi, a sigut una pasa gegant endavant. Ara per anar bé, cal que no abandonem tots aquests coneixements i eines que tant esforç ens han costat d’entendre i d’adquirir. Espero poder seguir ampliant les meves Competències Digitals per arribar a ser en un futur una mestra competent en tots els àmbits educatius.

jueves, 24 de diciembre de 2009

TIC Edu365 - Educàlia

Edu365 i Educalia

Seminari 22 decembre 2009

Aquesta fou l'última sessió de seminari. No va ser una sessió conjunta sinó que vam acabar de realitzar les últimes tutories de 18.00h fins 19.00h. Des de 19.00h fins les 20.00h vam assistir a l'auditori de la facultat tot primer d'Educació Infantil, el grup I i el H on vam escoltar tres contes, contes nadalencs, però no eren contes per a infants sinó per adults. La protagonista, la que ens va explicar els contes era la mestra de comunicació del grup H, és una gran especialista, ja que va sapiguer captar tota l'atenció del públic, el qual, va disfrutar molt. Va ser una bona forma de dint-se adeu i fins l'any que ve.

Com a reflexió global del seminari, estic molt contenta del grup de seminari que m'ha tocat. He pogut conèixer millor als meus companys i companyes els quals hem compartit molt bons moments, entre riures i bromes. Considero que està molt bé el fet de fer seminari, on aquest trimestre he guanyat confiança amb mi mateixa (parlar en públic) i on he après moltes coses més.

lunes, 21 de diciembre de 2009

Educació física

Aquest és la nostra presentació en power point del treball exposat el dia 11 de decembre a Educació física. Aquest power point parla sobre les Habilitats Motrius Bàsiques: Desplaçaments.

Seminari 17 decembre 2009

Aquestes ja es de les últimes sessions de seminari, ja que estem ja en la recta final d'aquest trimestres. Així doncs, la tasca que vem fer va ser revisió de blocs. El bloc és l'eina més treballada en aquest trimestres i per això cal un bon control, aquest conté molta informació sobretot de TIC i de seminari entre d'altre matèries on hem anat fent un seguiment de cada sessió on hi podem trobar; pràctiques, apunts de classe, presentacions en power point o en video, actualitats educatives i sobretot és una gran eina de reflexió, per anar reflexionant de tots els coneixements i activitats que em anat realitzant al llarg d'aquest trimestre.

TIC - Resum i reflexió de la Blocosfera.

Resum de la Blocosfera

Nosaltres vam formar un grup de cinc persones; la Alexandra Calero, la Marta Riera, la Nerea Fulgencio, la Júlia Ginita i jo i varem escollir el tema del JOC.

Va ser una activitat senzilla però que nosaltres ens la vam complicar massa, segurament per què ens va costar una mica entendre el concepte i després aplicar-ho a la pràctica. Després de parlar amb altres companyes i amb el Jordi Simón, vam veure que no anàvem per massa bon camí, ja que, nosaltres vam voler crear un altre bloc que es deia Recopilació de jocs Infantils, aquest ja eliminat. En aquest bloc, cadascuna de nosaltres vam fer una entrada, fent una aportació sobre el tema del Joc, amb enllaços a altres pàgines webs i blocs d’interès, d’on extrèiem informació d’interès. Ens vam adonar que no estàvem duent a terme el concepte de Blocofera, ja que, no hi havia connexió entre blocs ni tampoc entre nosaltres, sinó, enllaços i més enllaços amb altres pàgines.

Així doncs, un cop eliminat varem tornar a començar un altre cop. Ara ja cadascuna des de el seu bloc, anava fent aportacions i ens les anàvem comentant, creant així comunicació i interacció entre blocs. Aquesta pràctica tracta de crear un xarxa per tal de comunicar-nos entre nosaltres.

Jo vaig fer una intervenció sobre la “Panera del Tresors” on explico la importància d’aquesta en l’etapa infantil, on els nens i nenes coneixen noves sensacions i emocions, on a partir del joc estan aprenent i investigant, molt important en aquesta edat. Així doncs, la Marta Riera em va escriure un comentari dient-me que ella també parlava sobre el joc i la importància d’aquest en l’etapa infantil.
L’altre companya la Nerea Fulgencio va fer una entrada parlant del jocs online en l’etapa infantil. On també la Júlia Ginita parlava en el seu bloc sobre les aportacions de les TIC a les aules, un tema que té molt a veure amb el de la Nerea. Però tots ells, amb un mateix objectiu el joc, i aprendre mentre juguen és molt interessant i beneficiari per el nen/a, ja que aprendre sense donar-se compte que estàs aprenent és la millor manera per arribar a ser un gran coneixedor.
Els hi vaig escriure un comentari a totes mostrant-li el meu interès davant les entrades que feien, entenen el joc com a eina clau en el desenvolupament d’un nen o nena en l’etapa infantil.

Així doncs, tothom pot accedir i sobretot aprendre nous coneixements. Considero molt bona eina de treball crear una blocosfera, ja que, tots estem interactuant, a partir de comentaris i enllaços que anem fent amb ordre i coherència. Tothom ha dit la seva, i es tant important les Aportacions de les TIC a l’etapa infantil com la Panera del Tresors, dos maneres diferents de jugar i aprendre, però totes elles positives per al desenvolupament cognitiu, social i emocional per a l'infant.